Članstvo


Član Crnogorsko-Argentinske fondacije može postati svako fizičko i pravno lice sa područja Crne Gore kao i inostranstva, koje smatra da se odnosi Crne Gore i njenog iseljeništva u Latinskoj Americi trebaju više intezivirati i koji su spremni da na bilo koji način pomognu istom da sačuva svoj identitet, tradiciju i kulturu.

Članstvo se stiče na osnovu razmotrene biografije i područja interesovanja lica koja žele pristupiti fondaciji.

Nakon prihvatanja u članstvo, član dobija člansku kartu.

Fondacija takođe, ima svoje počasne članove.

Slanje biografije na: crgargfondacija@gmail.com