Crnogorci u Latinskoj Americi Sada


Poslednjih nekoliko decenija veze Crne Gore sa njenom dijasporom u Latinskoj Americi su sve intezivnije, a samo par godina nakon sticanja ponovne nezavisnosti Crnogorci u Latinskoj Americi se sve više i više organizuju.

Nakon vrlo kratkog perioda veze sa dijasporom u Latinskoj Americi se počinju intezivirati a već 2011. godine otvara se prvi počasni konzulat Crne Gore u Argentini u Provinciji Ćako. 2014. godine otvara se ambasada Crne Gore u Argentini-Buenos Ajresu, koja pokriva i države kao sto su Federativna Republika Brazil, Republika Čile i Istočna Republika Urugvaj. U poslednje dvije godine otvorena su još pet počasna konzulata: drugi počasni konzulat, u Olivosu koji je zadužen za provinciju Buenos Ajres, treći počasni konzulat u Rosariju-Provincija Santa Fe,  četvrti  u Montevideu-Urugvaj, peti u Sao Paulu-Brazil, kao i šesti Počasni Konzulat u gradu San Javier-Republika Čile.

U poslednje tri godine su osnovane čak šest zajednica crnogoraca: Crnogorska zajednica „Kralj Nikola Ćako“, provincija Ćako.Argentina , Crnogorska Zajednica „Đedovi“ grad Tandil Provincija Buenos Ajres- Argentina , Crnogorska zajednica Buenos Aires Capital-Argentina, Crnogorska zajednica Montevideo- Urugvaj, Crnogorska zajednica Lima-Peru, Crnogorska zajednica u Santa Cruz de la Sierra- Bolivia. Zajednica crnogoraca u Meksiku je u fazi formiranja.

Novembra 2014. godine osnovana je i Crnogorsko-Argentinska Fondacija u Kotoru, koja se bavi crnogorskim iseljenistvom širom Latinske Amerike, a prije svega spajanjem familija koje su izgubile kontakt prije više od jednog vijeka.

Samo deset godina od ponovnog sticanja njene nezavisnosti Crna Gora je zahvaljujući prije svega ambasadoru g. Gordanu Stojovicu koji je svojim ličnim i profesionalnim naporima, uspio da Crnoj Gori približi njenu dijasporu iz Latinske Amerike sarađujući sa iseljeništvom preko 15 godina, kao i svim predstavnicima počasnih konzulata i zajednica, i svima onima koji su sa entuzijazmom pristupali svakoj novoj vezi sa Crnom Gorom. Crna Gora je uspjela da obnovi i učvrsti kontakte sa kako je mi nazivamo „srcem crnogorske stare dijaspore“.

Nadamo se da će u narednom periodu, intezivni kontakti prerasti u razne razmjene kao što su kulturne, edukativne, pa i poslovne. Kao primjer navodimo: Odlazak Tatjane Mićunović iz Provincije Ćako i Lusije Petričević iz Provincije Santa Fe u Crnu Goru, na jednogodišnji a sada već dvogodišnji kurs jezika svojih predaka, koje su već savladele veliki dio jezika.