Crnogorska prezimena u Latinskoj Americi


S obzirom da su crnogorski iseljenici kao i mnogi drugi prilikom ulaska u Latinsku Ameriku mijenjali svoja prezimena zbog tadašnjeg zakona da svako ime i prezime mora biti prilagođeno hispanskom izgovoru, u zagradi su navedene izmjene prezimena koje danas postoje na pomenutom kontinentu.

A

Abramović (Abramovic, Abramovich); Adamović (Adamovich); Aleksić (Aleksic); Andrijašević (Andrijasevich, Andriasevich); Andrić ( Andrich); Andrović (Androvich); Antonijević (Antonijevich); Arnaut (Arnaut);

B

Babić (Babich, Babic); Baćević (Bacevich); Bajić (Baich); Bakić (Bakic, Bakich); Baković (Bakovic); Brajović (Brajovic, Brajovich); Balabušić (Balabusic); Banjević (Bañevich); Banićević (Banicevich); Banović ( Banovic, Banovich); Barović (Barovich); Bašić (Basich); Batković (Batkovich); Batrićević (Batrichevich); Belošević (Belosevich); Bjeladinović (Bieladinovich); Bijelić (Bijelich, Bielic, Bielich); Bjelica (Bielica); Bijelović (Bijelovich); Blagojević ( Blagojevich); Blažević (Blazevic); Blažićević (Blazicevic); Blažić (Blazich); Bogdanović (Bogdanovic, Bogdanovich); Bogetić (Bogetic, Bogetich); Bogićević (Bogichevich, Bogicevich); Bogić (Bogich); Bogosavljević (Bogosavljevich); Bogošević (Bogosevich); Bojić (Boic, Boich); Bojanić (Bojanic, Bojanich); Bojanović (Bojanovic, Bojanovich); Borović (Borovich); Bošković (Boscovic, Boscovich, Boskovich); Bošnjak (Bosnjak,Bosñjak); Božović (Bozovich); Brajković (Brajkovic, Brajkovich); Branković (Brankovic, Brankovich); Bratošević (Bratosevich); Bratović (Bratovich); Burzanović (Brazanovich,Brazzanovich); Bulajić (Bulaich); Bulatović (Bulatovich); Bulović (Bulovic, Bulovich); Burić (Burich); Bušković (Buscovich); Buturović (Buturovich); Boljević (Boljevic); Bečić (Becich);

C, Č, Ć

Cemović (Cemovic, Cemovich); Crnogorčević (Cernogorcevich Cernogorchevich Cernogoschevich); Cvijović (Cviovich); Crnčević (Crncevich); Crnjak (Crnjak); Crnčić (Crncic); Crnojević (Crnojevich); Cvjetković (Cujetkovich Cvjetkovic Cvjetkovich); Čaušević (Causevich Causevic); Čečović (Cechovich) ;Čejović (Ceovich Chejobich); Čepić (Chepich); Čurović (Churovich); Čarapić (Ciarrapic); Čičović (Cicovic); Čolović (Colovich); Čučković (Cuckovic Cuckovich); Čukić (Chukich); Čupić (Cupich, Chupich); Čavor (Cavor); Ćetković (Cetkovich, Chetkovich, Chetcovich); Ćeranić (Ceranic); Ćorović (Chorovic); Ćipović (Chipovic); Ćurčić (Churchic); Ćorić (Coric); Ćosić (Cosic Cosich);

D, Đ, Dž

Dabinović (Dabinovic, Dabinovich); Davidović (Davidovic Dabidovich); Dabanvić (Dabanovich) ;Daković (Dacovic Dacovich Dakovic); Damjanović (Damianovic Damianovich); Daničić (Danicich); Danilović (Danillovich Danilovich); Dedić (Dedic Dedich); Dedović (Dedovic Dedovich); Delibašić (Delibasich); Đelević (Delevic); Delić (Delich); Deretić (Deretich); Dimitrijević (Dimitrievich Dimitievitch); Dimović (Dimovich Dimovitch); Đurković (Diurcovich); Đorđević (Djordjevic Djordevitch Djordjovich); Đukanović (Djukanovcih); Đukić (Djukic Djukich); Đurđević (Djurdjevic); Đurović (Djurovich Yurovic); Dmitrović (Dmitrovich); Dobrilović (Dobrilovich); Domazetović (Domazet Domazetovich); Dragićević (Dragicevic Dragicevich); Dragojević (Dragojevic Dragojevich Dragoevich); Dragović (Dragovic); Drašković (Drascovich Draskovic Draskovich); Dujmović (Duimovich Dujmovic Dujmovich); Dujović (Dujovich); Đukić (Dukic); Đuranović (Duranovich); Durutović (Durutovich) ;Đoković (Dyokovic ); Džanjević (Dzanjevich);

E

Eraković (Erakovich Erak); Ercegović (Erchegovich, Ercegovich,Ercec);

F

Filipović (Filipovic, Filipovich);

G

Gazivoda (Gazivoda); Grahovac (Grahovac); Grubač (Grubach Grubac); Grujić (Grujich); Grujičić (Gruicich); Gvozdenović (Gvozdenovic Gvozdenovich);

I

Ičević (Icevich); Ilić (Ilic Ilich); Ivančević (Ivancevic Ivancevich Ivanchevich); Ivanković (Ivancovic Ivancovich); Ivanišević (Ivanisevic Ivanisevich Ivanissevich); Ivanović (Ivanovic Ivanovich); Ivović (Ivovic Ivovich);

J

Jakić (Iakich; Jakšić (Iaksich); Janković (Jancovic Jankovich Jankovic, Iancovich Yankovitch); Janović (Janovich Ianovich); Jovanović (Jovanovic Jovanovich Iovanovic); Jovović (Jovovic Iovovich); Jaćimović (Jacimovich); Jašović (Jasovich); Jokanović (Jokanovich); Jokmanović (Jokmanovich); Jović (Jovic); Jovićević (Jovicevic); Jovičić (Jovicic); Jokić (Jokich, Yokich); Jugović (Jugovic Jugovich);

K

Kapetinić (Kapetinich, Capetinich); Kalezić (Calezich,Calesich) Kastratović (Kastratovic,Castratovich); Karović (Carrovich) ;Kaluđerović (Kalugjerovic Kalugjerovich Kalujerovich Calullerovich); Katnić (Catnich); Knežević (Knezevic Knezevich); Knezović (Knezovic Knezovich); Kojadinović (Kojadinovic Kojanovich); Kokotović (Kokotovic Kokotovich); Kolaković (Kolakovic Kolakovich); Kolčević (Kolchevich); Konjević (Konjevic); Koprivica (Koprivica); Kopitović (Kopitovich, Copitovich); Kosović (Kosovich); Kostić (Kostic Kostich); Kovačević (Kovacevic,Covachevich); Kraljević (Kraljevic Kraljevich ); Krapović (Krapovic); Krstić (Krstich); Krstović (Krstovich Crstovich); Kosanović (Kosanovich); Krivokapić (Krivokapic Krivokapich Crivokapich Crivocapich); Kilibarda (Kilibarda); Klisić (Klisic); Kadić (Kadic Kadich); Krunić ( Krunich, Crunich); Krekun (Krekun); Kuljača ( Kuljaca);

L

Laban (Laban); Laković (Lakovic Lakovich Lacovich); Lalević (Lalevich); Lalošević (Lalocevich Lalosevich); Lapčević (Lapcevic); Latković (Latcovic Latkovic); Lazarević (Lazarevic Lazaarevic); Lazović (Lazovic Lazovich); Leković (Lecovich Lekovic Lekovich); Lončarević (Loncarevic); Lukačević (Lucasevich Lucashevich Lukacevich); Luković (Lucovich); Lakonić (Lakonich Laconich); Lajović (Laiovich Lajovich); Lakić (Lakich Lacich);

LJ

Lješković (Leskovic Leskovich);

M

Milović (Milovic,Milovich,Millovic,Milovitch); Madžarović (Madzarevich); Malešević (Malesevich) ; Malović (Malovic, Malovich); Marković (Marcovic, Markovic); Marijanović (Marijanovic); Marinković (Marincovic,Marinkovic); Marinović (Marinovic,Marinovich); Marović (Marovic Marovich); Martinović (Martinovic, Martinovich); Mrvaljević (Mrvaljevich, Morvaljevich); Matanović (Matanovic); Matijašević (Matiasevich Matijasevic); Matković (Matkovic); Matović (Matovic,Matovich); Maksimović (Maximovich); Međedović (Mededovic); Medigović (Medigovich); Meštrović (Mestrovic,Mestrovich); Miajlović (Miailovic); Mijanović (Mianovich); Mićunović (Michunovich); Mihajlović (Mihailovich Mihajlovich); Mihaljević (Mihaljevic, Mihaljevich); Mijatović (Mijatovic); Milanović (Milanovic,Milanovich); Mileković (Milekovic); Milićević (Milicevic); Milinković (Milincovic, Milincovich); Milisavić (Milisavich); Miljenović (Miljenovich); Miljević (Miljevic); Miljković (Miljkovic); Milošević (Milosevic,Milosevich); Milutinović (Milutinovic,Milutinovich); Miranović (Miranovich); Mirković (Mirkovich,Mircovich); Mirošević (Mirosevic,Miroshevich); Mirović (Mirovich); Mišković (Miscovich,Miskovic,Miscovich); Mitrović (Mitrovich); Murković (Murkovic); Milunović (Milunovich); Milušić (Milusic); Miličić (Milicic ,Milicich); Milisavić (Milisavich); Milinić (Milinic); Milinković (Milinkovic); Mićović (Micovic); Milić (Milich, Orahovac);

N

Nakićenović (Nakicenovic); Nenadović (Nenadovic); Nešković (Neskovic); Nikočević (Nikocevic) ;Nikčević (Nikcevich); Novaković (Novacovich Novakovic Novakovich);

O

Obradović (Obradovich); Ognjenović (Ogñenovich,Ognenovich); Orlović (Orlovich); Orović (Orovich); Ostojić ( Ostoich Ostojic Ostojich); Otašević (Otasevic);

P

Pajović (Pajovic,Pajovich); Parača (Paraca,Paracha); Papović (Papovich,Papovic); Paunović (Paunovic, Paunovich); Pavić (Pavic,Pavich); Pavićević (Pavicevic,Pavicevich,Pavichevich); Pavičić (Pavicic,Pavicich); Pavković (Pavkovic,Pavkovich); Pavlićević (Pavlicevic); Pavlović (Pavlovic, Pavlovich) ;Peković (Pecovich); Pejanović (Peianovich Pejanovich); Perošević (Perosovic); Pejović (Pejovich,Peijovich); Peraković (Perakovic) ; Perčević (Percevic); Percobić (Percovic,Percovich); Perković (Perkovic,Perkovich); Perović (Perovic,Perovich,Perrovic); Petković (Petcovich,Petkovic,Petkovich); Petričević (Petricevic,Petricevich); Petrović (Petrovic,Petrovich); Petrušević (Petrusevich); Popović (Popovic,Popovich); Piper (Piper); Pavličić (Pavlicich,Pavlicic); Peršić (Persich); Perutović (Perutovich); Piletić (Piletic); Pantović (Pantovic); Pajović (Paiovich,Pajovic,Pajovich); Pantić (Pantich); Papić (Papic);

R

Racković (Rackovic); Rakočević (Racocevich,Racosevich); Radaković (Radacovich); Radanović (Radanovich); Radević (Radevich); Radišić (Radisic); Radivojević (Radivoyevich); Radojević (Radoevich, Radojevic); Radosavljević (Radosavijevic,Radosavlejevic,Radosavljevic); Radošević (Radosevic, Radosevich); Radovanović (Radovanovic,Radovanovich); Radovčić (Radovcic,Radovcich); Radović (Radovic,Radovich); Radulović (Radulovic,Radulovich); Rafailović (Rafailovic); Raičević (Raicevic ,Raicevich); Rajić (Raich); Raičković (Raiscovich); Rajković (Raicovich,Rajcovich); Rajević (Rajevic) Rašković (Rascovich); Ratković (Ratkovic,Ratkovich); Restović (Restovic,Restovich); Roganović (Roganovich,Roganovitch); Rončević (Roncevic,Roncevich); Ratković (Ratkovich); Radetić (Radetic, Radetich); Radojičić (Radoichich); Radojković (Radojkovic); Radonjić (Radonic,Radonich,Radonjic, Radonjich);

S

Samardžić (Samardich,Samardzic,Samardzija); Saveljić (Saveljich); Savić (Savich); Savićević (Savichevich); Sekulić (Seculich,Sekulich); Selmanović (Selmanovich); Serdarević (Serdarevich); Sijerković (Sierkovich, Sijerkovic,Sijerkovich); Simonović (Simonovic,Simonovich); Simović (Simovich); Slijepčević (Sliepcevich); Smolović (Smolovich); Sredanović (Sredanovich); Srzentić (Srzentich); Stanković (Stancovich,Stankovic, Stankovich); Stanić (Stanic,Stanich); Stanišić (Stanisic,Stanisich); Stanojević (Stanojevic,Stanojevich); Stefanović (Stefanovic,Stefanovich, Estefanovich); Stevanović (Stevanovich,Stevanovitch, Estevanovich); Stevović (Stevovich); Stijepović (Stiepovich); Stjepčević (Stiepcevich); Stojanović (Stoianovich,Stojanovic,Stojanovich, Estojanovich); Stojićević (Stoichevich); Stešević (Stesevich);

T

Tadija (Tadia); Tadić (Tadic,Tadich); Tanjević (Tanevich); Todorović (Todorovic,Todorovich); Tomanović (Tomanovich); Tomašević (Tomasevich); Tomić (Tomic); Tomičić (Tomicich); Tomović (Tomovic ,Tomovich); Tošić (Tosich); Trojanović (Trojanovich); Turčinović (Turchinovich,Turcinovic) ;Turković (Turcovich);

U

Udovičić (Udovicich); Uljarević (Uliarevich); Uksanović (Usanovic);

V

Velimirović (Velimirovich); Vešković (Vescovich); Vidaković (Vidakovic,Vidakovich); Vlahović (Vlahovic, Vlahovich); Vranješ (Vranjes); Vojinović (Vojinovic); Vojvodić (Vojvodic,Vojvodich); Vorotović (Vorotovich); Vukomanović (Vucomanovich; Vukotić (Vucotich,Vukotic,Vukotich); Vuković (Vucovic,Vucovich); Vučurović ( Vucurovich); Vujčić (Vujcic); Vujević (Vujevic); Vujić (Vujic,Vujich); Vujičić (Vujichich,Vujicich) Vujinović (Vujinovic,Vujnovic) Vujošević (Vujosevich) Vujović (Vujovic,Vujovich, Vuyovich,Vuebich); Vukmirović (Vukmirovic); Vukmanović (Vukman); Vukosavljević (Vukosavljevic, Vukosavjevic,Vukosavljevic); Vujačić (Vujacich); Vujinović (Vuinovich); Vujašković (Vujaskovic); Vučević (Vuchevich); Vučić (Vuchich); Vukić (Vucic Vukic); Vučićević (Vucicevic); Vučetić (Vucetic,Vucetich); Vukasović (Vucasovic,Vucassovic); Vranešić (Vranesic); Vranić (Vranic,Vranich); Vrbica (Vrbica,Vrbitza); Vukašinović (Vukasinovich); Vukićević (Vukicevic); Vulešević (Vulesevich); Vulić (Vulic,Vulich); Vuleković ( Vulekovich);

Z-Ž

Zambelić (Zambelich); Žarković (Zarcovich,Zarkovic,Zarkovich); Žarić (Zarich); Želalić (Zelalic); Zenović (Zenovic); Živković (Zivcovich ,Zivkovic); Žižić (Zizic ,Zizich); Zorić (Zoric); Zarubica (Zarubica); Žugić (Zugic); Zvicer (Zvicer);

Prezimena preuzeta iz knjige “Crnogorci u Južnoj Americi” autora Gordana Stojovića i Marijana Miljića. Preuzimanje je odobreno od strane autora.