Kako pronaći rodbinu u Latinskoj Americi?


Radi što preciznijeg određivanja postojanja Vaših rođaka tj potomaka Vaših predaka u Latinskoj Americi, kao i radi preciznijeg i lakšeg pronalaženja, potrebno je u formularu napisati sve informacije koje posjedujete, kako o njihovom životu u Crnoj Gori tako i životu u Latinskoj Americi. Dakle, svaka pa i najmanja informacija je jako bitna.

Osnovne informacije koje su potrebne da bi počeli sa pretragom su: ime i prezime osobe-iseljenika; ime oca i majke; mjesto, datum i godina rođenja; godina emigracije; da li je osoba reemigrirala iz neke treće zemlje u Latinsku Ameriku ili direktno iz Crne Gore; da li je osoba emigrirala sama ili sa još nekim članom familije (ako je sa još jednim članom familije, dostaviti informacije o istom); u koju Latinoameričku zemlju je osoba emigrirala; da li je porodica u početku imala kontakte sa rođacima u Latinskoj Americi ili su kontakti prekinuti iseljenjem; ukoliko su postojali kontakti dostaviti bitne činjenice o njihovom životu u Latinskoj Americi-država, grad, mjesto u kojem su živjeli, broj potomaka i njihova imena; kao i sve bitnije činjenice vezane za njihov život u Latinskoj Americi.

Vaše ime i prezime

Vaše e-mail

Država i Grad

Informacije o iseljeniku