Ljetnja škola crnogorskog jezika i kulture u Urugvaju


Karmelo-Urugvaj 17-21 februar-2019, Crnogorska zajednica Urugvaja

Prva Ljetnja škola crnogorskog jezika i kulture, po ugledu na školu Crna Gora moja postojbina koja se organizuje svake godine na Ivanovim Koritima, organizovana je u gradu Karmelo u Urugvaju od 17 do 21 februara. Crnogorska zajednica iz Urugvaja koja je i organizator ove škole, istu je namijenila, prije svega potomcima crnogorskih iseljenika sa cijele teritorije Latinske Amerike. Tako su istu pohađali potomci Crnogoraca iz Argentine-iz provincija Buenos Ajres, Kordoba i Ćako, iz Čilea-grada Santjago de Čile, kao i iz Urugvaja-iz gradova Montevidea i Karmelo.

U sklopu aktivnosti škole potomci su imali priliku da se kroz razne radionice upoznaju sa istorijom, geografijom, tradicijom, kulturom i jezikom Crne Gore. Takođe, polaznici su imali priliku da se u sklopu raznih izleta upoznaju sa životom i radom Crnogoraca koji su živjeli i radili u gradu Karmelo početkom dvadesetog vijeka. Unutar ove aktivnosti polaznici su posjetili kamenolom u kojem su Crnogorci radili kao i spomenik (spomenik crnogorskim rudarima) koji je 2016 godine istima podigla crnogorska zajednica Urugvaja. Pored pomenutih radionica pohađali su i radionice crnogorske muzike i tradicionalnih igara, i upoznali se sa simboličnim dijelom crnogorske kinematografije. U sklopu škole predstavljen je i istraživački rad Dragane Otašević koji govori o intenzivnim odnosima između Crne Gore i potomaka crnogorskih imigranata u Argentini, Urugvaju i Perru, kao ključnom elementu u očuvanju crnogorskog identiteta na latinoameričkom kontinentu.

Takođe, polaznici su imali priliku da upoznaju i najstariji grad Urugvaja- Colonia de Sacramento koji je osnovan od strane Portugalaca daleke 1680-e godine.

Organizatori, izuzetno zadovoljni realizacijom prve ljetnje škole naglasili su da će naredne godine pokušati da u saradnji sa crnogorskim zajednicama iz okolnih zemalja, sljedeću školu organizuju u nekoj od provincija ovih zemalja u kojima postoji značajan broj potomaka Crnogoraca.Otvaranju i aktivnostima škole prisustvovali su i otpravnik poslova u ambasadi Crne Gore u Buenos Ajresu Miljan Mugoša, počasni Konzul Crne Gore u Urugvaju Mario Klisić i počasni Konzul Crne Gore u Čileu Hoze Tomašević (Santjago de Čile), predsjednik crnogorske zajednice Montevidea Nikolas Klisić kao i Nora Gopčević ispred crnogorske zajednice iz Buenos Ajresa.