Crnogorsko Argentinska FondacijaOvaj sajt je stvoren 2016. godine, sa namjerom da pomogne svim onima čiji su preci odselili u Latinsku Ameriku prije više decenija, da pronađu informacije o njihovim životima na pomenutom kontinentu.

Odlazeći iz Crne Gore, oni su ostavili trag. Trag, na putu kojim mi sada putujemo u potrazi za njima, njihovim promijenjenim imenima, prezimenima, ko su bili, šta su radili, da li su imali porodicu. Ovim pretragama želimo da spasimo od zaborava sve one koji su iz raznih razloga morali napuštiti svoje ognjište.

Ekonomska situacija, epidemije, ratovi, politika, bili su neki od razloga za iseljavanje naših predaka koji su uglavnom bili poljoprivrednici, zanatlije, trgovci, a koji su krajem osamnaestog vijeka krenuli iz Crne Gore u potrazi za novim horizontima.

Krajem dvadesetog vijeka završava se njihovo iseljavanje ka Latinskoj Americi, ali ne i njihova duhovna veza sa Crnom Gorom.

S obzirom da danas u Latinskoj Americi živi između šezdeset i osamdeset hiljada potomaka Crnogoraca, među kojima ima puno onih koji ne posjeduju puno informacija o svojim precima, kao i onih koji ne poznaju dovoljno državu porijekla osnovali smo Crnogorsko-Argentinsku Fondaciju 2014 godine, kako bi istima pomogli u pretragama o njihovim precima i rođacima u Crnoj Gori. Takođe, svi oni koji žive u Crnoj Gori a čiji su preci prije nekoliko decenija , u nekim slučajevima i preko jednog vijeka iselili u Latinsku Ameriku, ukazuju povjerenje našoj Fondaciji i njihove životne priče su predmet naših istraživanja.

Sajt takođe služi za informisanje potomaka Crnogorskih iseljenika iz Latinske Amerike o kulturnim, ekonomskim i političkim tokovima u državi matici, na njihovom maternjem jeziku, kao i za informisanje javnosti o dešavanjima u Crnogorskoj dijaspori u Latinskoj Americi, a sve u cilju intezivnijih kontakata dijaspore i države matice.

U cilju doprinosa da se Crnogorsko iseljeništvo u Latinskoj Americi nikad ne zaboravi, kao i u cilju da se očuvaju porodične veze koje su nažalost puno decenija bile prekinute, i u cilju doprinosa privatnim i državnim arhivima, smatramo da će ovaj sajt umnogome doprinijeti da se isto opravda