Postanite partner


Crnogorsko Argentinska Fondacija od svog osnivanja akcenat stavlja na uspostavljanje i razvijanje partnerstava sa relevantnim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Da bi djelovali i realizovali razne aktivnosti i projekte, koji su prije svega vezani za našu dijasporu u Latinskoj Americi, smatramo da su veze i partnerstva sa ostalim organizacijama , kao i institucijama u zemlji i inostranstvu od velikog značaja za naš dalji rad.

Ukoliko ste zainteresovani da postanete partner Fondacije, bilo kroz finansiranje projekata ili direktno angažovanje u njihovoj implementaciji, kontaktirajte nas na – mejl fondacije