Postojeći partneri


Partneri sa kojima sarađujemo su zajednice crnogoraca u Latinskoj Americi, kao i ambasada i konzulati.

1. Ambasada Crne Gore za Argentinu, Brazil i Čile sa sjedištem u Buenos Airesu
2. Počasni konzulat u provinciji Ćako-Argentina
3. Počasni konzulat u provinciji Santa Fe- Argentina
4. Počasni konzulat u Asunsionu- Paragvaj
5. Zajednica Crnogoraca, Montevideo-Urugvaj
6. Počasni konzulat u Montevideu- Urugvaj
7. Počasni konzulat u Sao Paulu -Brazil
8. Zajednica “Kralj Nikola”, provincija Ćako-Argentina
9. Zajednica “Montenegro-Buenos Aires”, provincija Buenos Aires- Argentina
10. Zajednica “Đedovi”, provincija Buenos Aires, grad Tandil- Argentina
11. Zajednica “Njegoš”, provincija Buenos Aires, grad General Madariaga-Argentina
12. Zajednica crnogoraca u Meksiku.
13. Zajednica crnogoraca, grad Lima-Peru
14. Zajednica crnogoraca u Boliviji