Potraga iz Latinske Amerike


Poštovani posjetioci sajta, sve informacije koje su prikazane su informacije koje smo dobili lično od potomaka iseljenika. Nažalost, puno njih ne raspolaže sa puno informacija, kao što su godine dolaska njihovih predaka, njihova prava imena ( imena i prezimena iseljenika  su njihovim dolaskom u Latinsku Ameriku prilagođena hispanskom govornom području) informacija o ostatku porodice koji je ostao u Crnoj Gori-njihova imena, mjesto stanovanja i slično. Takođe, navedene informacije nijesu i najpreciznije. Potomci iseljenika koji su nam ustupili informacije su nam iste ustupili na bazi njihovih sjećanja, i vrlo rijetko na bazi dokumenata svojih predaka koje posjeduju. S toga, Vas molimo da, ukoliko imate bilo kakav podatak , ili jasnije informacije o sada već potomcima dolje navedenih osoba u Crnoj Gori, da nam pišete na e-mail fondacije.

Rafael Vujović (u Crnoj Gori-Radovan, Radoje, Radosav) rođen 25.12.1890. na Čevu, opština Cetinje, od oca Jorge (u Crnoj Gori Đuro, Đoko ili Đorđe) i majke Petrane Drašković-oboje sa Čeva. Došao u Argentinu 1905. godine. U Argentini se oženio sa Lucijom Tudor iz Hrvatske porijeklom, sa kojom je dobio dva sina, Andresa- Andriju i Pedra-Petra. Između 1915. i 1917. godine vraća se u Crnu Goru. Od tada, svi kontakti se prekidaju sa porodicom u Argentini.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Rafaelova unuka Adriana Lucia Vuebich-Vujović iz grada Firmat, Provincija Santa Fe- Argentina.

Savo Ljumović doselio u Argentinu 1905 godine, zajedno sa dva brata Otom i Milom. Živjeli su u gradu Tandilu u čijim kamenolomima su radili. Oženjen je bio sa Elizabeth Fraimaher- Njemicom. Savo i Elizabeta su imali deset kćerki (imena nepoznata) i sina Nikolu.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Gabriela Lumovich-Ljumović Savova unuka, iz grada Tandil, Provincija Buenos Aires-Argentina.

Nicolao Bigois– Nikola Bigović iz Kotora, uselio u Brazil 1880. godine. Između 1895-1900 u Brazil dolazi i Nikolin sestrić Matheus-Matijas/š Petrović, takođe iz Kotora.Živjeli su u gradu Natal u federalnoj državi Rio Grande do Norte.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Nikolin unuk Roosevelt Bigois iz Brazila.

Rajko Đurović iz Zagarča, od oca Petra i majke Jele Stamatović. Rajko je sa svojim bratom Markom doselio u Argentinu. Marko se kasnije preselio u Boliviju, tamo je ostao do kraja života.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Esteban Yurovich, Rajkov unuk iz Provincije Salta-Argentina.

Krsto Bulajić sa suprugom Tade Bucsacevich, sinom Danijelom i kćerkom Petranom doselio u Argentinu 1914. godine. Živjeli su u provinciji Santa Fe, gradu Venado Tuerto. Sin  Danijel se oženio sa Emiliom Vujović, kćerkom Marka i Kristine Vujović-takođe porijeklom iz Crne Gore a Petrana za Emilia Mrvaljevića takođe porijeklom iz Crne Gore.Nakon dugo godina sele se u provinciju Santjago del Estero i provinciju Buenos Aires.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Emilio Bulaich, Danijelov unuk iz Provincije Buenos Aires-Argentina.

Elias-Ilija Bucin rođen u Grblju-Kotor od oca Nikole i majke Marije Marović. Doselio u Argentinu početkom dvadesetog vijeka (godina nepoznata). Živio je u provinciji Santa Fe-Argentina. Oženjen argentinkom Mariom Luisom Berger.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Ilijin unuk Walter Rojo iz grada La Plata-provincija Buenos Aires.

Petar Jovović iz Trubjele-Brestice doselio se u Argentinu 20-ih godina prošlog vijeka sa suprugom Jovanom Popović i sinom Veljkom.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Luisa Yovovich, Veljkova kćerka iz Provincije Buenos Aires.

Blagota Pejović od oca Krsta i majke Stane-Ćane Krivokapić, doselio u Argentinu 20-ih godina prošlog vijeka. Prvo je živio u gradu General Madariaga, Provincija Buenos Aires, a kasnije u Provinciji Ćako. Sin Blagotin, Oscar oženio se Desankom Jovanović od oca Stanka i majke Jelke Lakić, porijeklom iz Bjelopavlića.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Hugo Pejovic iz grada Roque Saenz Peña-Provincija Ćako-Argentina.PRONAĐENI

Gojko Vujačić od oca Đura, rođen u Nikšiću 17.02. 1898. godine, porijeklom iz Grahova. U Argentinu se doselio 1918. godine. Živio je u Buenos Airesu sa suprugom Julijom Damjankov (porijeklom iz Banata). Imali su sedmoro djece- Jorge, Daniel, Rafael, Gregorio, Cristobal, Mebel i Marta. Gojko je umro 1954. godine. Jedan od Gojkovih sinova Gregorio, dolazio je u Crnu Goru 1965. godine.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Pablo Vujacic, unuk Gojkov iz grada Quilmes, Provincija Buenos Aires- Argentina.

Jorge Vujović (u Crnoj Gori Đuro, Đoko ili Đorđe), oženjen sa Milosavom Popović. Jorge je od oca Tiodora koji je rođen 26.04.1889. godine u Danilovgradu.
Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Monica Vujovich, Jorgeova kćerka iz grada Rosario, Provincija Santa Fe-Argentina.

Gabriel Vujović od oca Goluba Vujovića i majke Gospave Koprević. Gabriel se doselio u Argentinu sa suprugom Sofijom Šekarić. Sofija Šekarić je od oca Spasa i majke Ane Vujanović. Živjeli su u gradu Tandil, Provincija Buenos Aires. Imali su sedmoro djece: Pedro, Domingo, Todor, Nikolas, Rosa, Marija i Danijela.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Veronica Iris Vujovic, Nikolasova kćerka iz Mar del Plate, Provincija Buenos Aires-Argentina.

Jovan Samardžić iz Nikšića, u Argentinu doselio sa suprugom Marijom Lazović, porijeklom iz Risna. Živjeli su u provinciji Buenos Aires, zatim u Provinciji Santa Fe, a do kraja svog života su živjeli u Provinciji Ćako. Imali su četiri sina i pet kćerki: Pedro, Nikola, Jorge, Natalio, Milica, Kika, Danica i Zorka.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Rafael Samardzic, unuk Jovanov, iz grada Rosario, Provincija Santa Fe-Argentina.

Nikola Filipović iz Cetinja, doselio u Argentinu sa suprugom Anom Vuksanović. U Crnoj Gori su ostala njihova djeca, tri sina i dvije kćerke. Na Cetinju su živjeli do 1964 godine, nakon čega se i oni sele u Argentinu kod svojih roditelja.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Andres Filipovic unuk Nikolin, iz grada Buenos Aires, Provincija Buenos Aires-Argentina.

Juan Vrbica (u Crnoj Gori Jovan ili Ivan) od oca Petra i majke Julije Krivokapić, sa Njeguša, doselio u Argentinu 1909. godine. Nakon Juana u Argentinu dolaze njegov brat Rafael (u Crnoj Gori Radovan, Radoje, Radosav) sa setrom Anastasijom. Na Njegušima je ostala sa roditeljima Juanova druga sestra (ime nepoznato).

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Degly Simoncini Vrbitza, unuka Juanova iz grada Rosario, Provincija Santa Fe-Argentina.

Rafael Perović doselio u Buenos Aires između 1905-1910 godine, nakon čega se seli u Peru, a nakon Perua u grad Santjago de Čile-Republika Čile. Po kazivanju Rafaelovih potomaka, porijeklom su iz Boke Kotorske. Oženio se 1915. godine. Imao je troje djece: Fernandu, Matilde i Pedra.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Rafaelova praunuka Patricia Carcamo Perovic iz Provincije Tierra del Fuego-Argentina.

Novica Simović doselio u Argentinu 1911. godine sa suprugom Planom Bulajić.Oboje su porijeklom sa Grahova. Živjeli su u Buenos Airesu-Argentini gdje je Novica radio u kamenolumu. Nakon nekog vremena sele se u Čile. Gdje Novica radi na izgradnji željezničkih pruga. Ponovo se vraćaju u Buenos Aires gdje Novica ubrzo umire. Između 1925-1930 godine, Plana se seli u Provinciju Ćako, u crnogorsku koloniju La Montenegrina, zajedno sa svojom djecom.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Elena Simovic, Novicina i Planina unuka iz grada Saenz Peña, Provincija Ćako. PRONAĐENI

Marko Kapetanić iz Podljuta-Banjani, doselio u Argentinu sam oko 1912. god. Jedan je od osnivača Crnogorske kolonije La Montenegrina u Provinciji Ćako. Nakon kraćeg vremena Marrko se vraća u Crnu Goru. U Argentinu se vraća sa Đurđom Vujačić (kasnije njegovom suprugom), Milevom (kasnije suprugom Petra Milovića) i Jovanom Pejović (kasnije suprugom Petra Kapetinića.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Elena Simovic, Markova unuka iz grada Saenz Peña, Provincija Ćako.

Primo Marković rođen 1883. godine (mjesto rođenja nepoznato), od oca Estanislao (u Crnoj Gori Stanislav) i majke Pantelije. Doselio se u Argentinu između 1900-1920 godine, gdje se i oženio sa Anom Raiacich-Rajačić, rođena 1901. u Dalmaciji-Hrvatska.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Silvana Marcovic, njihova praunuka  iz Mar del Plate-Provincija Buenos Aires-Argentina.

Andrija Ilić, porijeklom iz Kotora, rođen 28.10.1813. godine. Sa samo 17 godina doselio se u Urugvaj 1830 godine. Nakon par godina, u Urugvaj stiže i njegov brat Spiridon. Andrija i Spiridon su od oca Juana (u Crnoj Gori Jovan ili Ivan) i majke Marije Radović. Andrija je umro 1879. A Spiridon 1903.godine.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Andrijin čukununuk Pablo Ilić iz Montevidea-Urugvaj.

Milica Vukčević iz Korneta-Crna Gora. Doselila u Peru između 1948-1950 godine, zajedno sa kćerkom Ratkom. U Kornetima su ostala Milicina braća Milan i Đuro.

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Branko Knezevic Santivanez, Milicin unuk iz Perua.

Aleksandar Jokov Hajduković iz Podgora-Crmnica doselio u Meksiko 1923. godine. U Crnoj Gori je živjela njegova sestra Catalina-Katarina. Katarina je imala kćerku Ljubicu. 80-ih godina Aleksandar se prvi put vraća u Crnu Goru gdsje posjećuje svoju sestru Katarinu u dubokoj starosti, u Baru. Nakon povratka u Meksiko, kontakti se opet prekidaju.

Adrese sa kojih su stizala pisma porodici Hajdukovic iz Crne Gore, koje možda mogu dati jasnije podatke.

Vujičić Ljubica Ronkula 14 85000, Bar

Vujičić Ljubica Stari Bar, Ronkula 85350

Vujičić Ljubica Medicin Centar Stari 81354, Crna Gora

Informacije o svojim korijenima i rođacima u Crnoj Gori traži Aleksandra Reyes Haiducovich, Aleksandrova unuka iz Meksika. PRONAĐENI