Pružite podršku


Ukoliko želite pružiti podršku radu naše fondacije, uplate možete vršiti preko sljedeće adrese:

Naziv primaoca: Crnogorsko Argentinska Fondacija
Adresa: Muo 129 Kotor 85330
Broj računa: 510-89903- 88 Ckb Banka
Svrha plaćanja: Uplata donacije